Α' Τάξη Θεωρίας

Image
Κωδικός μαθήματος Θ1

Η πρώτη τάξη της θεωρίας χωρίζεται σε 9 Κεφάλαια.
Το κάθε ένα περιέχει το θεωρητικό μέρος και ασκήσεις σε μορφή Quiz.

Ενδεικτικά το πακέτο περιέχει:
 • Γνωριμία με τις νότες και το πεντάγραμμο.
 • Μέτρο, Ρυθμός και Αξίες τις μουσικής.
 • Σύμβολα δυναμικής.
 • Οπλισμοί και αλλοιώσεις.
 • Διαστήματα.
 • Γνωριμία με τις κλίμακες : Μείζονα κλίμακα.

Β' Τάξη Θεωρίας

Image
Κωδικός μαθήματος Θ2

Η δεύτερη τάξη της θεωρίας χωρίζεται σε 4 Κεφάλαια.
Το κάθε ένα περιέχει το θεωρητικό μέρος και ασκήσεις σε μορφή Quiz.

Ενδεικτικά το πακέτο περιέχει:
 • Ελάσσονα κλίμακα.
 • Φυσική, αρμονική και μελωδική ελάσσονα.
 • Σχετικές, ομώνυμες, εναρμόνιες κλίμακες.
 • Όλα τα είδη των διαστημάτων.
 • Εκμάθηση ανεύρεσης διαστημάτων.
 • Σύνθετα και μικτά μέτρα.
 • Το κλειδί του Φα (Bonus part).

Γ' Τάξη Θεωρίας

Image
Κωδικός μαθήματος Θ3

Η δεύτερη τάξη της θεωρίας χωρίζεται σε 3 Κεφάλαια.
Το κάθε ένα περιέχει το θεωρητικό μέρος και ασκήσεις σε μορφή Quiz.

Ενδεικτικά το πακέτο περιέχει:
 • Συγχορδίες.
 • Κατασκευή και ονομασία συγχορδιών.
 • Αναστροφές συγχορδιών.
 • Ανεύρεση συγχορδιών σε κλίμακες.
 • Είδη συγχορδιών στις ανάλογες βαθμίδες κλιμάκων.
 • Συγχορδίες μεθ' εβδόμης.
 • Κλειδί του Ντο.
 • Χρωματική κλίμακα.

Προθεωρία

Image
Κωδικός μαθήματος Θ0

Το πακέτο αυτό αφορά κυρίως τους μικρούς μας φίλους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της μουσικής.


Ενδεικτικά το πακέτο περιέχει:
 • Γνωριμία με το πεντάγραμμο και τις νότες.
 • Μουσικά σύμβολα.
 • Νότες σε ανιούσα και κατιούσα σειρά.
 • Εισαγωγή στο "ρυθμό".
 • Εισαγωγή στο "μέτρο".
 • Βασικά σύμβολα ρυθμικής αγωγής.
 • Η δίεση και η ύφεση.
 • Διαστήματα.