Α' Τάξη Θεωρίας

Image
Κωδικός μαθήματος T1

Η πρώτη τάξη της θεωρίας χωρίζεται σε 9 Κεφάλαια.
Το κάθε ένα περιέχει το θεωρητικό μέρος και ασκήσεις σε μορφή Quiz.

Ενδεικτικά το πακέτο περιέχει:
 • Γνωριμία με τις νότες και το πεντάγραμμο.
 • Μέτρο, Ρυθμός και Αξίες τις μουσικής.
 • Σύμβολα δυναμικής.
 • Οπλισμοί και αλλοιώσεις.
 • Διαστήματα.
 • Γνωριμία με τις κλίμακες : Μείζονα κλίμακα.

Β' Τάξη Θεωρίας

Image
Κωδικός μαθήματος T2

Η δεύτερη τάξη της θεωρίας χωρίζεται σε 4 Κεφάλαια.
Το κάθε ένα περιέχει το θεωρητικό μέρος και ασκήσεις σε μορφή Quiz.

Ενδεικτικά το πακέτο περιέχει:
 • Ελάσσονα κλίμακα.
 • Φυσική, αρμονική και μελωδική ελάσσονα.
 • Σχετικές, ομώνυμες, εναρμόνιες κλίμακες.
 • Όλα τα είδη των διαστημάτων.
 • Εκμάθηση ανεύρεσης διαστημάτων.
 • Το κλειδί του Φα (Bonus part).

Γ' Τάξη Θεωρίας

Image
Κωδικός μαθήματος T3

Η δεύτερη τάξη της θεωρίας χωρίζεται σε 3 Κεφάλαια.
Το κάθε ένα περιέχει το θεωρητικό μέρος και ασκήσεις σε μορφή Quiz.

Ενδεικτικά το πακέτο περιέχει:
 • Συγχορδίες.
 • Κατασκευή και ονομασία συγχορδιών.
 • Αναστροφές συγχορδιών.
 • Ανεύρεση συγχορδιών σε κλίμακες.
 • Είδη συγχορδιών στις ανάλογες βαθμίδες κλιμάκων.
 • Συγχορδίες μεθ' εβδόμης.

Προθεωρία

Image
Κωδικός μαθήματος PT1

Το πακέτο αυτό αφορά κυρίως τους μικρούς μας φίλους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της μουσικής.


Ενδεικτικά το πακέτο περιέχει:
 • Γνωριμία με το πεντάγραμμο και τις νότες.
 • Μουσικά σύμβολα.
 • Ασκήσεις με νότες σε ανιούσα και κατιούσα σειρά.
 • Εισαγωγή στο "ρυθμό".
 • Εισαγωγή στο "μέτρο".
 • Ασκήσεις κατασκευασμένες για παιδιά.