Προετοιμασία πανελληνίων
(Μουσική αντίληψη και γνώση)

Image
Κωδικός μαθήματος P1

Μαθήματα σχεδιασμένα για την προετοιμασία υποψήφιων σπουδαστών μουσικών τμημάτων πανεπιστημίων.

Στη συγκεκριμένη ενότητα πραγματοποιείται η προετοιμασία για τα παρακάτω τμήματα, με τον νέο τρόπο εξέτασης του 2019 στα μαθήματα "Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία" και "Μουσική αντίληψη και γνώση" :

  • Μουσικών Σπουδών και Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα).
  • Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).
  • Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προετοιμασία πανελληνίων
(Μουσικολογία)

Image
Κωδικός μαθήματος P2

Μαθήματα σχεδιασμένα για την προετοιμασία υποψήφιων σπουδαστών μουσικών τμημάτων πανεπιστημίων.

Στη συγκεκριμένη ενότητα πραγματοποιείται η προετοιμασία για τα παρακάτω τμήματα με εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα "Αρμονία" και "Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων" :

  • Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ (Αθήνα).
  • Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη).