Αναγνώριση διαστημάτων

Image
Κωδικός μαθήματος D1

Ασκήσεις αναγνώρισης διαστημάτων με σταθερή και κινούμενη βάση.


Αναγνώριση συγχορδιών

Image
Κωδικός μαθήματος D2

Ασκήσεις αναγνώρισης μεμονωμένων συγχορδιών αλλά και σε διαδοχή.


Αναγνώριση 
ρυθμικών σχημάτων

Image
Κωδικός μαθήματος D3

Αναγνώριση ρυθμού σε πρωτότυπες ασκήσεις αλλά και σε ήδη υπάρχοντα τραγούδια

Αναγνώριση - ταύτιση μελωδιών

Image
Κωδικός μαθήματος D4

Ασκήσεις αναγνώρισης και ταύτισης μελωδιών σε πρωτότυπες ασκήσεις.

Αναγνώριση 
μουσικών χροιών

Image
Κωδικός μαθήματος D5

Πρωτότυπες ασκήσεις οργανολογίας και εξέταση οργανογνωσίας βάσει της ύλης των πανελληνίων εξετάσεων.