Α' Τάξη Αρμονίας

Image
Κωδικός μαθήματος AΡ1

Το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών είναι βίντεο παρουσιάσεις, θέματα προς λύση, βίντεο λύσεις θεμάτων, αναθέσεις εργασιών κα.

Ο σπουδαστής της Α' τάξης ενδεικτικά θα διδαχθεί:

 • Κάθετη γραφή και σύνδεση συγχορδιών.
 • Χρήση όλων των βαθμίδων σε λύσεις θεμάτων.
 • Αναστροφές.
 • Αρμονική αλυσίδα.
 • Χρήσης τετράφωνης συγχορδίας σε όλες τις βαθμίδες.

B' Τάξη Αρμονίας

Image
Κωδικός μαθήματος AΡ2

Το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών είναι βίντεο παρουσιάσεις, θέματα προς λύση, βίντεο λύσεις θεμάτων, αναθέσεις εργασιών κα.

Ο σπουδαστής της B' τάξης ενδεικτικά θα διδαχθεί:

 • Μετατροπίες.
 • Παρενθετικές δεσπόζουσες.
 • Μετατροπική αλυσίδα.
 • ΙΙ Ναπολιτάνικη.
 • ΙΙ Χρωματική.

Γ' Τάξη Αρμονίας

Image
Κωδικός μαθήματος AΡ3

Το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών είναι βίντεο παρουσιάσεις, θέματα προς λύση, βίντεο λύσεις θεμάτων, αναθέσεις εργασιών κα.

Ο σπουδαστής της Γ' τάξης ενδεικτικά θα διδαχθεί:

 • Αλλοιωμένες συγχορδίες.
 • Καθυστερήσεις.
 • Ξένοι φθόγγοι.
 • Λύση χορικού (Bach).
 • Προετοιμασία για πτυχίο.