Στα drums υπάρχουν 9 επίπεδα (grades) σπουδών.

Πληροφορίες για την ύλη του κάθε επιπέδου θα βρείτε εδώ, στο επίσημο ελληνικό site της RSL,

εναλλακτικά σε αγγλική γλώσσα εδώ.

 

Οι εξετάσεις των οργάνων γίνονται δύο φορές το χρόνο, Οκτώβριο και Ιούνιο-Ιούλιο.

Οι αιτήσεις γίνονται από αρχές Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου.

Περισσότερα σχετικά με τους κανονισμούς των εξετάσεων θα βρείτε εδώ.

 

Τα εξέταστρα του κάθε Grade για τις εξετάσεις του 2020 έχουν ως εξής:

Debut    | 74E

Grade 1 | 82E

Grade 2 | 86E

Grade 3 | 92E

Grade 4 | 101E

Grade 5 | 110E

Grade 6 | 124E

Grade 7 | 137E

Grade 8 | 147E

 

Στα παρακάτω site μπορείτε να βρείτε τα syllabus και περισσότερες πληροφορίες για το RSL:

https://www.rockschoolgreece.com/

https://www.rslawards.com/