• Ανάγνωση Βιβλίων: Β΄ Γυμνασίου ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

   • B1: Ένας κόσμος...μετά μουσικής


  • Β1. Ένας κόσμος...μετά μουσικής (Παρουσίαση) Β1. Ένας κόσμος...μετά μουσικής (Παρουσίαση)
  • Β1. Ένας κόσμος...μετά μουσικής (Quick Study) Β1. Ένας κόσμος...μετά μουσικής (Quick Study)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • B2: Σε ρυθμούς αφρικάνικους


  • Β2. Σε ρυθμούς αφρικανικούς (Παρουσίαση) Β2. Σε ρυθμούς αφρικανικούς (Παρουσίαση)
  • Β2. Σε ρυθμούς Αφρικανικούς (Quick Study) Β2. Σε ρυθμούς Αφρικανικούς (Quick Study)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • B3: Μελωδικοί εξωτικοί αυτοσχεδιασμοί


  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • B4: Μουσική...για χορό


  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • B5: Ευρωπαϊκές προδιαγραφές


  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • B6: Ο γύρος της Ελλάδας


  • ------------------------------------------------------------------------------------