• Ανάγνωση Βιβλίων: Α΄ Γυμνασίου ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

   • Α' Ενότητα: Ρυθμός, ήχος και χρώματα


  • A1. Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Παρουσίαση) A1. Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Παρουσίαση)
  • A1. Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Quick study) A1. Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Quick study)
  • A1. Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Quiz) A1. Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • Α2. Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Παρουσίαση) Α2. Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Παρουσίαση)
  • Α2. Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Quick study) Α2. Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Quick study)
  • Α2. Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Quiz) Α2. Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • Α3. Ανακαλύπτω τη φωνή (Παρουσίαση) Α3. Ανακαλύπτω τη φωνή (Παρουσίαση)
  • Α3. Ανακαλύπτω τη φωνή (Quick study) Α3. Ανακαλύπτω τη φωνή (Quick study)
  • Α3. Ανακαλύπτω τη φωνή (Quiz) Α3. Ανακαλύπτω τη φωνή (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • Α4. Τα χρώματα των ήχων (Παρουσίαση) Α4. Τα χρώματα των ήχων (Παρουσίαση)
  • Α4. Τα χρώματα των ήχων (Quick study) Α4. Τα χρώματα των ήχων (Quick study)
  • Α4. Τα χρώματα των ήχων (Quiz) Α4. Τα χρώματα των ήχων (Quiz)
   • B' Ενότητα: Υφαίνω μουσική


  • Β1α. Επιμένω μουσικά (Παρουσίαση) Β1α. Επιμένω μουσικά (Παρουσίαση)
  • Β1α. Επιμένω μουσικά (Quick study) Β1α. Επιμένω μουσικά (Quick study)
  • Β1α. Επιμένω μουσικά (Quiz) Β1α. Επιμένω μουσικά (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • Β1β. Επιμένω μουσικά (Παρουσίαση) Β1β. Επιμένω μουσικά (Παρουσίαση)
  • Β1β. Επιμένω μουσικά (Quick study) Β1β. Επιμένω μουσικά (Quick study)
  • Β1β. Επιμένω μουσικά (Quiz) Β1β. Επιμένω μουσικά (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • Β2α. Μουσική σε πέντε τόνους (Παρουσίαση) Β2α. Μουσική σε πέντε τόνους (Παρουσίαση)
  • Β2α. Μουσική σε πέντε τόνους (Quick study) Β2α. Μουσική σε πέντε τόνους (Quick study)
  • Β2α. Μουσική σε πέντε τόνους (Quiz) Β2α. Μουσική σε πέντε τόνους (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • Β2β. Μουσική σε πέντε τόνους (Παρουσίαση) Β2β. Μουσική σε πέντε τόνους (Παρουσίαση)
  • Β2β. Μουσική σε πέντε τόνους (Quick study) Β2β. Μουσική σε πέντε τόνους (Quick study)
  • Β2β. Μουσική σε πέντε τόνους (Quiz) Β2β. Μουσική σε πέντε τόνους (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • Β3. Ανεβαίνω τη σκάλα (Παρουσίαση) Β3. Ανεβαίνω τη σκάλα (Παρουσίαση)
  • Β3. Ανεβαίνω τη σκάλα (Quick study) Β3. Ανεβαίνω τη σκάλα (Quick study)
  • Β3. Ανεβαίνω τη σκάλα (Quiz) Β3. Ανεβαίνω τη σκάλα (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • Γ' Ενότητα: Ας κάνουμε μια επανάληψη


  • Γ. Ας κάνουμε μια επανάληψη (Παρουσίαση) Γ. Ας κάνουμε μια επανάληψη (Παρουσίαση)
  • Γ. Ας κάνουμε μια επανάληψη (Quick study) Γ. Ας κάνουμε μια επανάληψη (Quick study)
  • Γ. Ας κάνουμε μια επανάληψη (Quiz) Γ. Ας κάνουμε μια επανάληψη (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • Δ' Ενότητα: Υφαίνω κι άλλη μουσική


  • Δ1. Μουσική σε δύο χρόνους (Παρουσίαση) Δ1. Μουσική σε δύο χρόνους (Παρουσίαση)
  • Δ1. Μουσική σε δύο χρόνους (Quick study) Δ1. Μουσική σε δύο χρόνους (Quick study)
  • Δ1. Μουσική σε δύο χρόνους (Quiz) Δ1. Μουσική σε δύο χρόνους (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • Δ2. Α,Β στη σειρά (Παρουσίαση) Δ2. Α,Β στη σειρά (Παρουσίαση)
  • Δ2. Α,Β στη σειρά (Quick study) Δ2. Α,Β στη σειρά (Quick study)
  • Δ2. Α,Β στη σειρά (Quiz) Δ2. Α,Β στη σειρά (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • Δ3. Τί-κε-τα-κε (Παρουσίαση) Δ3. Τί-κε-τα-κε (Παρουσίαση)
  • Δ3. Τί-κε-τα-κε (Quick study) Δ3. Τί-κε-τα-κε (Quick study)
  • Δ3. Τί-κε-τα-κε (Quiz) Δ3. Τί-κε-τα-κε (Quiz)
   • Ε' Ενότητα: Ταξιδεύω με τη μουσική


   • ΣΤ' Ενότητα: Χορεύω με τη μουσική


   • Ζ' Ενότητα: Ας κάνουμε κι άλλη επανάληψη


   • Η' Ενότητα: Σχέδιο συνθετικής εργασίας - Project "Το νερό"