• Ανάγνωση Βιβλίων: Α΄ Γυμνασίου ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

   • Α' Ενότητα: Ρυθμός, ήχος και χρώματα


  • ΜΑ1. Α1.1 Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Παρουσίαση) ΜΑ1. Α1.1 Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Α1.2 Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Quick study) ΜΑ1. Α1.2 Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Quick study)
  • ΜΑ1. Α1.3 Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Quiz) ΜΑ1. Α1.3 Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • ΜΑ1. Α2.1 Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Παρουσίαση) ΜΑ1. Α2.1 Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Α2.2 Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Quick study) ΜΑ1. Α2.2 Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Quick study)
  • ΜΑ1. Α2.3 Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Quiz) ΜΑ1. Α2.3 Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • ΜΑ1. Α3.1 Ανακαλύπτω τη φωνή (Παρουσίαση) ΜΑ1. Α3.1 Ανακαλύπτω τη φωνή (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Α3.2 Ανακαλύπτω τη φωνή (Quick study) ΜΑ1. Α3.2 Ανακαλύπτω τη φωνή (Quick study)
  • ΜΑ1. Α3.3 Ανακαλύπτω τη φωνή (Quiz) ΜΑ1. Α3.3 Ανακαλύπτω τη φωνή (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • ΜΑ1. Α4.1 Τα χρώματα των ήχων (Παρουσίαση) ΜΑ1. Α4.1 Τα χρώματα των ήχων (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Α4.2 Τα χρώματα των ήχων (Quick study) ΜΑ1. Α4.2 Τα χρώματα των ήχων (Quick study)
  • ΜΑ1. Α4.3 Τα χρώματα των ήχων (Quiz) ΜΑ1. Α4.3 Τα χρώματα των ήχων (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • B' Ενότητα: Υφαίνω μουσική


  • ΜΑ1. Β1α.1 Επιμένω μουσικά (Παρουσίαση) ΜΑ1. Β1α.1 Επιμένω μουσικά (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Β1α.2 Επιμένω μουσικά (Quick study) ΜΑ1. Β1α.2 Επιμένω μουσικά (Quick study)
  • ΜΑ1. Β1α.3 Επιμένω μουσικά (Quiz) ΜΑ1. Β1α.3 Επιμένω μουσικά (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • ΜΑ1. Β1β.1 Επιμένω μουσικά (Παρουσίαση) ΜΑ1. Β1β.1 Επιμένω μουσικά (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Β1β.2 Επιμένω μουσικά (Quick study) ΜΑ1. Β1β.2 Επιμένω μουσικά (Quick study)
  • ΜΑ1. Β1β.3 Επιμένω μουσικά (Quiz) ΜΑ1. Β1β.3 Επιμένω μουσικά (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • ΜΑ1. Β2α.1 Μουσική σε πέντε τόνους (Παρουσίαση) ΜΑ1. Β2α.1 Μουσική σε πέντε τόνους (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Β2α.2 Μουσική σε πέντε τόνους (Quick study) ΜΑ1. Β2α.2 Μουσική σε πέντε τόνους (Quick study)
  • ΜΑ1. Β2α.3 Μουσική σε πέντε τόνους (Quiz) ΜΑ1. Β2α.3 Μουσική σε πέντε τόνους (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • ΜΑ1. Β2β.1 Μουσική σε πέντε τόνους (Παρουσίαση) ΜΑ1. Β2β.1 Μουσική σε πέντε τόνους (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Β2β.2 Μουσική σε πέντε τόνους (Quick study) ΜΑ1. Β2β.2 Μουσική σε πέντε τόνους (Quick study)
  • ΜΑ1. Β2β.3 Μουσική σε πέντε τόνους (Quiz) ΜΑ1. Β2β.3 Μουσική σε πέντε τόνους (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • ΜΑ1. Β3.1 Ανεβαίνω τη σκάλα (Παρουσίαση) ΜΑ1. Β3.1 Ανεβαίνω τη σκάλα (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Β3.2 Ανεβαίνω τη σκάλα (Quick study) ΜΑ1. Β3.2 Ανεβαίνω τη σκάλα (Quick study)
  • ΜΑ1. Β3.3 Ανεβαίνω τη σκάλα (Quiz) ΜΑ1. Β3.3 Ανεβαίνω τη σκάλα (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • Γ' Ενότητα: Ας κάνουμε μια επανάληψη


  • ΜΑ1. Γ.1 Ας κάνουμε μια επανάληψη (Παρουσίαση) ΜΑ1. Γ.1 Ας κάνουμε μια επανάληψη (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Γ.2 Ας κάνουμε μια επανάληψη (Quick study) ΜΑ1. Γ.2 Ας κάνουμε μια επανάληψη (Quick study)
  • ΜΑ1. Γ.3 Ας κάνουμε μια επανάληψη (Quiz) ΜΑ1. Γ.3 Ας κάνουμε μια επανάληψη (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • Δ' Ενότητα: Υφαίνω κι άλλη μουσική


  • ΜΑ. Δ1.1 Μουσική σε δύο χρόνους (Παρουσίαση) ΜΑ. Δ1.1 Μουσική σε δύο χρόνους (Παρουσίαση)
  • ΜΑ. Δ1.2 Μουσική σε δύο χρόνους (Quick study) ΜΑ. Δ1.2 Μουσική σε δύο χρόνους (Quick study)
  • ΜΑ. Δ1.2 Μουσική σε δύο χρόνους (Quiz) ΜΑ. Δ1.2 Μουσική σε δύο χρόνους (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • ΜΑ1. Δ2.1 Α,Β στη σειρά (Παρουσίαση) ΜΑ1. Δ2.1 Α,Β στη σειρά (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Δ2.2 Α,Β στη σειρά (Quick study) ΜΑ1. Δ2.2 Α,Β στη σειρά (Quick study)
  • ΜΑ1. Δ2.3 Α,Β στη σειρά (Quiz) ΜΑ1. Δ2.3 Α,Β στη σειρά (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

  • ΜΑ1. Δ3.1 Τί-κε-τα-κε (Παρουσίαση) ΜΑ1. Δ3.1 Τί-κε-τα-κε (Παρουσίαση)
  • ΜΑ1. Δ3.2 Τί-κε-τα-κε (Quick study) ΜΑ1. Δ3.2 Τί-κε-τα-κε (Quick study)
  • ΜΑ1. Δ3.3 Τί-κε-τα-κε (Quiz) ΜΑ1. Δ3.3 Τί-κε-τα-κε (Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • Ε' Ενότητα: Ταξιδεύω με τη μουσική


  • ΜΑ1. Ε1.1 Ταξιδεύω με τη μουσική ΜΑ1. Ε1.1 Ταξιδεύω με τη μουσική
  • ΜΑ1. Ε1.2 Γρήγορο διάβασμα ΜΑ1. Ε1.2 Γρήγορο διάβασμα
  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • ΣΤ' Ενότητα: Χορεύω με τη μουσική


  • ΜΑ1. ΣΤ1.1 Χορεύω με τη μουσική ΜΑ1. ΣΤ1.1 Χορεύω με τη μουσική
  • ΜΑ1. ΣΤ1.2 Γρήγορο διάβασμα ΜΑ1. ΣΤ1.2 Γρήγορο διάβασμα
  • ΜΑ1. ΣΤ.3 Χορεύω με τη Μουσική ΜΑ1. ΣΤ.3 Χορεύω με τη Μουσική
  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • Ζ' Ενότητα: Ας κάνουμε κι άλλη επανάληψη


  • ΜΑ1. Ζ1.1 Ας κάνουμε επανάληψη ΜΑ1. Ζ1.1 Ας κάνουμε επανάληψη
  • ΜΑ1. Ζ1.2 Γρήγορο διάβασμα ΜΑ1. Ζ1.2 Γρήγορο διάβασμα
  • ΜΑ1. Ζ1.3 Ας κάνουμε κι άλλη επανάληψη(Quiz) ΜΑ1. Ζ1.3 Ας κάνουμε κι άλλη επανάληψη(Quiz)
  • ------------------------------------------------------------------------------------

   • Η' Ενότητα: Σχέδιο συνθετικής εργασίας - Project "Το νερό"


  • ΜΑ1. Η1.1 Σχέδιο συνθετικής εργασίας ΜΑ1. Η1.1 Σχέδιο συνθετικής εργασίας
  • ΜΑ1. Η1.2 Γρήγορο διάβασμα ΜΑ1. Η1.2 Γρήγορο διάβασμα
  • ΜΑ1. Η1.3 Το Νερό ΜΑ1. Η1.3 Το Νερό