Πλέον στην κατηγορία αυτή το υλικό θα ταξινομείται ανάλογα με το βιβλίο της κάθε τάξης που το αφορά.