Με τη νέα κατηγοριοποίηση του μαθήματος Dictee, η ολοκλήρωση δραστηριοτήτων (πράσινα τικ δίπλα στα επίπεδα) στις ενότητες D2, D3 και D4 έχει μηδενιστεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον καθηγητή σας ή με μήνυμα στο gtompazi@gmail.com για την επαναφορά τους (ενημερώστε μας για τα επίπεδα που πρέπει να γίνει η ολοκλήρωση).