Μάθημα 1                 | Γράφουμε σε 1 προς 1 (Video παρουσίαση, ασκήσεις και διόρθωση θέματος).

Μάθημα 2                 | Γράφουμε σε 2 προς 1 (Video παρουσίαση και διόρθωση θέματος).

Μάθημα 3                 | Γράφουμε σε 4 προς 1 (Video παρουσίαση και διόρθωση θέματος).

Μάθημα 4                 | Εκμάθηση διαβατικών φθόγγων και η χρήση τους

                                      (Video παρουσίαση και ασκήσεις σε ηλεκτρονική μορφή, Quiz).

Μάθημα 5                 | Εκμάθηση καθυστερήσεων (Video παρουσίαση).              

 

Δημιουργία δίφωνης αντίστιξης για το κομμάτι "Μακεδονία Ξακουστή".  (Video ελεύθερο)

Ασκήσεις σε φρύγιο.