Στην ενότητα αυτή ο μαθητής καλείται να αναγνωρίσει το σύνολο των οργάνων που συμμετέχουν στα ηχητικά αποσπάσματα. 

  • Ακούστε προσεκτικά το κομμάτι και μη βιαστείτε να απαντήσετε.
  • Συνήθως μέσα στα πρώτα 15-20 δευτερόλεπτα όλα τα όργανα έχουν ξεκινήσει.
  • Τα κομμάτια διαρκούν περίπου 1 λεπτό.
  • Έχετε 2 ευκαιρίες στις απαντήσεις σας.
  • Όταν σας εμφανίζεται στο τέλος μιας ερώτησης η σωστή απάντηση μπορείτε βλέποντας τα όργανα που έπαιζαν να ξανά ακούσετε το ηχητικό ώστε να συνδυάσετε τον ήχο με το όργανο που πλέον ξέρετε ποιο είναι.

Το σημαντικό αυτής της άσκησης είναι αφενός η βελτίωση της μουσικής αντίληψης του μαθητή και αφετέρου η γνωριμία των ηχοχρωμάτων των διαφόρων οργάνων.

 

Κάντε κλικ στην άσκηση για να ξεκινήσετε!

Άσκηση 1