Μετρονόμος 1 (τύμπανα)

Μετρονόμος 2 (Σταδιακή αύξηση κατά 5 μονάδες)

Μετρονόμος 3 (Σταδιακή αύξηση κατά 1 μονάδα)

Μετρονόμος Σερενίτσα            180 | 200 | 220

Μετρονόμος Καλαματιανός        80 | 100 | 120