Σχολή τουμπελέκι 
 
Το ρεπερτόριο στο τουμπελέκι προέρχεται από την ευρύτερη παραδοσιακή και λαϊκή μουσική της Ελλάδας ή άλλων χωρών.