ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί κάποιος που είναι πάνω από 30,40,50,60 ετών να μάθει κάποιο μουσικό όργανο;

Η πρόοδος του κάθε σπουδαστή δεν καθορίζεται από την ηλικία αλλά από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως είναι η συγκέντρωση κατά τη  διάρκεια της μελέτης, η προσοχή στα μαθήματα, η συχνή και συστηματική μελέτη, η υπομονή και η επιμονή. Στοιχεία δηλαδή που δεν εξαρτώνται από την ηλικία, αλλά κυρίως από την όρεξη και την αγάπη για τη μουσική και από την αφιέρωση λίγου από τον ελεύθερο χρόνο μας σε αυτήν.

Γίνεται κάποια έκπτωση σε κάποιον που θέλει να πληρώσει μετρητοίς;

Σε κάποιον που θέλει να καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων όλης της σχολικής χρονιάς γίνεται έκπτωση 15%.Απαραίτητη προυπόθεση το ποσό να καταβληθεί σε προθεσμία 10 ημερών από την μέρα έναρξης των μαθημάτων.