Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας & Μουσικοκινητικής για παιδιά 3,5 έως 6

Η Μουσική προπαιδεία είναι ένα μάθημα, κατά το οποίο τα παιδιά εκπαιδεύονται μέσω της μουσικής.

Η προσωπικότητα, οι αισθήσεις (ακοή, όραση, αφή), η ομιλία, η φαντασία, η δημιουργικότητα, ακόμη και η αυτοπεποίθηση του παιδιού, αναπτύσσονται με τη βοήθεια της μουσικής.

Το παιδί μέσα από μουσικά παιχνίδια και δραστηριότητες, λαμβάνει ποικίλα ερεθίσματα, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών μουσικών δεξιοτήτων (ρυθμός, κίνηση, τραγούδι, ακουστική αντίληψη) και έρχεται επιπλέον σε επαφή με τις βασικές μουσικές έννοιες (αίσθηση τονικού ύψους, ηχοχρώματος, αξιών) με μία παιδαγωγική προσέγγιση.

Τα παιδιά προσαρμόζονται σε μια ομάδα, και με τη βοήθεια της δασκάλας, αναπτύσσουν αυτοπειθαρχία, συγκέντρωση και κοινωνικότητα.

 

Στη σχολή μας, θέτουμε τα θεμέλια ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν τη μουσική, μαθαίνοντας τις νότες και παίζοντας μουσικά κομμάτια στο μεταλλόφωνο.

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το μουσικό ρυθμό και την κίνηση του σώματος,

μέσα από τη θεατρική αναπαράσταση τραγουδιών.