Φλάουτο 

Το φλάουτο είναι ξύλινο αερόφωνο (πνευστό) όργανο και ο εκτελεστής το τοποθετεί σε πλάγια θέση ως προς το κεφάλι του. Πρόκειται για ένα ξύλινο ή μεταλλικό σωλήνα (παρότι όπως προαναφέραμε το φλάουτο ανήκει στα ξύλινα αερόφωνα) που έχει 16 τρύπες οι οποίες ανάλογα με το ποιες είναι ανοικτές ή κλειστές (με την βοήθεια των ειδικών εμβόλων που ονομάζονται κλειδιά τα οποία ενεργοποιούνται από τα δάκτυλα), παράγουν τα διαφορετικά ύψη των φθόγγων. Το φλάουτο είναι ένα ιδιαίτερα εκφραστικό όργανο, αφού οι χαμηλές του συχνότητες είναι «ζεστές» και οι ψηλότερες «διαπεραστικές» και «καθαρές». Τέλος, οι δυνατότητές του σε ποικίλματα, τρίλλιες και άλλου είδους γρήγορα «περάσματα» είναι εντυπωσιακές. Χρησιμοποιείται ευρύτατα σε κλασσικές συμφωνικές ορχήστρες, ενώ σήμερα ο ρόλος του σε μοντέρνες ορχήστρες είναι εξίσου συναρπαστικός. 

Οι σπουδές στο φλάουτο μπορούν να ξεκινήσουν από την ηλικία των 8 περίπου ετών. Πριν από αυτή την ηλικία μπορεί το παιδί να διδαχθεί για ένα ή δύο χρόνια φλογέρα.

Το ρεπερτόριο ξεκινά με ειδικές ασκήσεις αλλά και μικρά μουσικά κομμάτια που είναι αρκετά ευχάριστα ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, κλίμακες, αρπισμοί και βέβαια καθώς προχωρά η σπουδή, σε ολοκληρωμένες μουσικές συνθέσεις κλασσικών κυρίως συνθετών όπως Bach, Haydn, Vivaldi, Bizet, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber και πολλών άλλων.

 

                       Η ύλη του φλάουτου είναι η παρακάτω:

(ΦΕΚ: 229/57 τεύχος πρώτο)

 

 

 

Προκαταρκτική

Φοίτηση ενός έτους

 

1.      Μέθοδος: BöhmDorusAltés

2.      Ασκήσεις: Κöhler op. 33, Terschak op. 131BBerbiguier: κλίμακες

3.      Κομμάτια: EKrouke, κ.λπ.

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

 

Κλίμακες, μια σπουδή, ένα μικρό κομμάτι

 

 

Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

 

1.      Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες και arpèges τρίφωνα

2.      Σπουδές: Popp (op. 288) Tillmetz op.52, Andersen op. 33, Drouet IΚöhlerop. 66 ντουέτα, Κöhler op. 55, Büchner op. 42.

3.      ΚομμάτιαDopplerAndersen κ.λπ.

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

 

Κλίμακες, δύο σπουδές, ένα ή δύο κομμάτια

 

Μέση

Φοίτηση διετής

 

1.      Εξακολούθηση κλιμάκων (DornsBriccialdi) και arpèges τετράφωνα

2.      Γυμνάσματα: Drouet

3.      Σπουδές: Andersen op. 30, SousmannIHahocker op. 7, Popp χαρακτηριστικές σπουδές op. 280, BöhmHermann, Furstenau 1, Reichert op. 5.

4.      Σονάτες: HaendelHaydnMarcello.

5.      Κομμάτια: AndersenDooplerHahockerΚöhlerAry van LeeuwenLotharKempter.

Για δύο φλάουτα: MozartRöhrichop 38.

Για δύο φλάουτα: Tulou, Kuhlau, Kummer, και ανάλογα έργα Ελλήνων συνθετών

 

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

 

Κλίμακες κ.λπ. Γυμνάσματα. Μιά ή δύο σπουδές. Ένα ή δύο κομμάτια, είτε μία σονάτα και ένα κομμάτι

 

 

Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

 

1.      Κλίμακες και arpèges: μεθ' εβδόμης. Συνέχιση ασκήσεων Reichert.

2.      ΣπουδέςFurstenau op. 15, Andersen op. 15, Sousmann op. 105, Andersen op. 60, SchindlerΣπουδέςBach.

3.      ΣονάτεςJ.S. Bach, Haendel, Hummel, Ph. Em. Bach, Jarnach.

4.      ΚοντσέρταMozart, Ph. Em. Bach, Spohr, Langer, Andersen, Furstenau, Büchner, VeheyWunderlich, ChaminadeΚοντσερτίνο κ.λπ.

5.      ΚομμάτιαMozart, Schubert, Widor, Godard, Jadassohn, Doppler, Andersen, Böhm, Van Leeuwen, Terschnak, Hoffmann, Briccialdi.

Διωδίες: F. Doppler, C. Doppler.

ΤρίοAndré, Walkiersκ.α.

ΚουαρτέταWalkiers, Kuhlauκ.α.

Ασκήσεις ορχήστρας: Prill κ.α. Ομοίως επί διαφόρων έργων μεγάλων σύγχρονων συνθετών.

Ασκήσεις μεταφοράς χωριστά είτε σε διωδία

Ασκήσεις επί μικρού πλαγίαυλου (Piccolo) και ανάλογα έργα Ελλήνων συνθετών.

 

Γενικά μαθήματα

 

1.      Θεωρία, τάξεις τρείς – Σολφέζ, τάξεις τρείς

2.      Αρμονία, τάξεις τρείς – Σολφέζ, τάξεις δύο

3.      Ιστορία της Μουσικής

4.      Πιάνο

5.      Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση μουσικού κειμένου (Prima-vista)

6.      Μεταφορά

7.      Ομαδικές ασκήσεις πνευστών

8.      Ορχήστρα

 

Απολυτήριες εξετάσεις

 

Πρόγραμμα πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων.