1 Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο μάθημά τους χωρίς καθυστέρηση, την προκαθορισμένη μέρα και ώρα.

2. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

3. Εγγραφές και δίδακτρα δεν επιστρέφονται ούτε γίνεται συμψηφισμός σε περίπτωση απουσιών.

4. Οι αργίες είναι ίδιες με αυτές των δημόσιων Σχολείων.

5. Ο Διευθυντής της Σχολής έχει το δικαίωμα να σταματήσει τη συνεργασία με μαθητές

    που καθυστερούν την πληρωμή των διδάκτρων.

6. Δεν αναπληρώνονται τα μαθήματα που χάνονται από κώλυμα των μαθητών.

7. Οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να αναπληρώνουν μαθήματα που χάνονται από κώλυμα δικό τους.

8. Οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται με το Δελτίο Ταυτότητας Μαθητή.