Στο Ηλεκτρικό Μπάσο υπάρχουν 9 επίπεδα (grades) σπουδών.

Πληροφορίες για την ύλη του κάθε επιπέδου θα βρείτε εδώ, στο επίσημο ελληνικό site της RSL,

εναλλακτικά σε αγγλική γλώσσα εδώ.

 

Οι εξετάσεις των οργάνων γίνονται δύο φορές το χρόνο, Οκτώβριο και Ιούνιο-Ιούλιο.

Οι αιτήσεις γίνονται από αρχές Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου.

Περισσότερα σχετικά με τους κανονισμούς των εξετάσεων θα βρείτε εδώ.

 

Τα εξέταστρα για το κάθε Grade έχουν ως εξής:

Debut    | 70E

Grade 1 | 78E

Grade 2 | 82E

Grade 3 | 88E

Grade 4 | 96E

Grade 5 | 105E

Grade 6 | 118E

Grade 7 | 130E

Grade 8 | 140E

 

Στα παρακάτω site μπορείτε να βρείτε τα syllabus και περισσότερες πληροφορίες για το RSL:

https://www.rockschoolgreece.com/

https://www.rslawards.com/