Ανάλυση sonatina clementi no1 (video)                    Ανάλυση sonatina clementi no1 (pdf) 

                                                                            Άσκηση Clementi Sonatina 1 β μέρος(pdf).

                                                                            Άσκηση Clementi Sonatina 2 α μέρος(pdf).