Μάθημα 1(Ελεύθερο)    Κάθετη γραφή συγχορδίας

Mάθημα 2 (Ελεύθερο)   Ασκήσεις στην κάθετη γραφή συγχορδιών

Μάθημα 3 (Ελεύθερο)  Πρώτο θέμα Αρμονίας Μπάσο Καλομοίρης                        

Πρώτη Αναστροφή(Ελεύθερο) 

 

Δεύτερη Αναστροφή (Μόνο για εγγεγραμμένους )

Έκτη βαθμίδα (Μόνο για εγγεγραμμένους )

VI Βαθμίδα

Έβδομη βαθμίδα(Μόνο για εγγεγραμμένους )

Δεύτερη βαθμίδα (Μόνο για εγγεγραμμένους )

τρίτη βαθμίδα (Μόνο για εγγεγραμμένους )

Δεσπόζουσα μεθ' εβδόμης (Μόνο για εγγεγραμμένους )

Η πρώτη μεθ' εβδόμης στον ελάσσονα τρόπο

Αλυσίδα (Μόνο για εγγεγραμμένους )

Δευτερεύουσες με έβδομη (Μόνο για εγγεγραμμένους )

 Έκτη βεβαρεμένη

 Θέματα Αρμονίας (Γενικά επίπεδο εύκολο)

 Γενικό θέμα 1 (Λύση-Video)