Άσκηση 1              Με συνοδεία φωνής                 Μόνο πιάνο

Άσκηση 2              Με συνοδεία φωνής                 Μόνο πιάνο

Άσκηση 3              Με συνοδεία φωνής                 Μόνο πιάνο

Άσκηση 4              Με συνοδεία φωνής                 Μόνο πιάνο

Άσκηση 5              Με συνοδεία φωνής                 Μόνο πιάνο