Όπως οι περισσότεροι ήδη γνωρίζουν θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τα όργανα σε 3 μεγάλες κατηγορίες:

  • Τα έγχορδα.
  • Τα πνευστά.
  • Τα κρουστά.

Φυσικά προχωρώντας στο μουσικό μας ταξίδι θα γνωρίσουμε και περισσότερες κατηγορίες.

Σε αυτή την ενότητα ασκήσεων ο μαθητής καλείται να αναγνωρίσει σε ποια κατηγορία οργάνων ανήκουν τα όργανα που θα ακούγονται στα ηχητικά αποσπάσματα. 

 

Κάντε κλικ στην άσκηση για να ξεκινήσετε!

 

Άσκηση 1