1. Αναγνώριση ρυθμικών μέτρων.

2. Αναγνώριση ηχοχρώματος (μουσικών χροιών).

3. Αναγνώριση διαστημάτων.

4. Αναγνώριση συγχορδιών.

5. Αναγνώριση - Ταύτιση Μελωδιών.

6. Εξέταση Dictee (προσομοίωση εξετάσεων).                           | Ελεύθερο

7. Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων 2019          | Ελεύθερο   (υπό κατασκευή)

8. Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων 2019          | Ελεύθερο   (υπό κατασκευή)

   (Επαναληπτικές Σεπτεμβρίου).         

9. Ασκήσεις Dictee Πανελληνίων.                                         | Η επιλογή των ερωτήσεων γίνεται μέσα από μια βάση δεδομένων με                                                                                                             περισσότερα από 500 παραδείγματα. (beta, ελεύθερο)

10. Λύση Θέματος Πανελληνίων 2019 (επαναληπτικών).    | Ελεύθερο