Ασκήσεις Fast Track Guitar 1

 

Άσκηση

2

Άσκηση

3

Άσκηση

4

Άσκηση

5

Άσκηση

6

Άσκηση

7

Άσκηση

8

Άσκηση

9

Άσκηση

10

Άσκηση

11

Άσκηση

12

Άσκηση

13

Άσκηση

14

Άσκηση

15

Άσκηση

16

Άσκηση

17

Άσκηση

18

Άσκηση

19

Άσκηση

20

Άσκηση

21

 Άσκηση

22 

Άσκηση

23

Άσκηση

24

Άσκηση

25

Άσκηση

26

Άσκηση

27

Άσκηση

28

Άσκηση

29 

Άσκηση

30

Άσκηση

31

Άσκηση

32

Άσκηση

33

Άσκηση

34

Άσκηση

35

Άσκηση

36  

Άσκηση

37

Άσκηση

38

Άσκηση

39

Άσκηση

40

Άσκηση

41

Άσκηση

42

Άσκηση

43

Άσκηση

44

Άσκηση

45

Άσκηση

46

Άσκηση

47

Άσκηση

48

Άσκηση

49

Άσκηση

50

Άσκηση

51  

Άσκηση

52

Άσκηση

53 

Άσκηση

54 

Άσκηση

55

Άσκηση

56

Άσκηση

57

Άσκηση

58

Άσκηση

59

Άσκηση

60

Άσκηση

61

Άσκηση

62

Άσκηση

63 

Άσκηση

64

Άσκηση

65

Άσκηση

66

Άσκηση

67

Άσκηση

68

Άσκηση

69

Άσκηση

70

Άσκηση

71

Άσκηση

72 

Άσκηση

73

Άσκηση

74

Άσκηση

75

Άσκηση

76

Άσκηση

77

Άσκηση

78

Άσκηση

79

Άσκηση

80

 Άσκηση

81  

Άσκηση

82