Διαστήματα Απλά    Άσκηση 1


Διαστήματα με όλες τις νότες.    Άσκηση 1 (ανιόντα) ||  Άσκηση 2 (κατιόντα) || Άσκηση 3 (mixed)