Μάθημα 1 (α μέρος)

Μάθημα 1 (β μέρος)

Μάθημα 2 Αξίες        quiz πάνω στις αξίες

                             quiz 3ο κεφάλαιο    

                            quiz 2 και 3 μαζί 

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Φυσική Ελάσσονα

Αρμονική Ελάσσονα

Μελωδική Κλίμακα

Ελάσσονες με οπλισμούς

quiz φυσική ελάσσονα

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Διαστήματα 

Ονομασία ανιόντων διαστημάτων άσκηση video

Ονομασία κατιόντων διαστημάτων άσκηση video

Κατασκευή διαστημάτων ανιόντων άσκηση video

Κατασκευή διαστημάτων κατιόντων άσκηση video

Quiz ονομασία διαστημάτων

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

quiz αναζήτηση διαστημάτων

 

ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ

 

Quiz αναζήτηση συγχορδιών σε μείζονες κλίμακες

Αναζήτηση συγχορδιών σε κλίμακες Θεωρία

 

 

Οπλισμοί  

quiz οπλισμοί

Αναστροφές Συγχορδιών

Συγχορδίες μεθ' εβδόμης

Συγχορδίες μεθ' εβδόμης(β μέρος)

 

Σολφέζ 1   Σολφέζ 25(Διαμαντής) Σολφέζ 26(Διαμαντής)

               Σολφέζ 27(Διαμαντής)