Ασκήσεις Fast Track Drums 1

  Άσκηση 2   Άσκηση 3  Άσκηση 4  Άσκηση 5   Άσκηση 6  Άσκηση 7  Άσκηση 8  Άσκηση 9  Άσκηση 10  Άσκηση 11 

  Άσκηση 12  Άσκηση 13  Άσκηση 14  Άσκηση 15  Άσκηση 16  Άσκηση 17  Άσκηση 18  Άσκηση 19  Άσκηση 20  Άσκηση 21  

   Άσκηση 22  Άσκηση 23  Άσκηση 24  Άσκηση 25  Άσκηση 26  Άσκηση 27  Άσκηση 28  Άσκηση 29  Άσκηση 30  Άσκηση 31   

   Άσκηση 32  Άσκηση 33  Άσκηση 34  Άσκηση 35  Άσκηση 36  Άσκηση 37  Άσκηση 38  Άσκηση 39  Άσκηση 40  Άσκηση 41   

   Άσκηση 42  Άσκηση 43  Άσκηση 44  Άσκηση 45  Άσκηση 46  Άσκηση 47  Άσκηση 48  Άσκηση 49  Άσκηση 50  Άσκηση 51   

    Άσκηση 52  Άσκηση 53  Άσκηση 54  Άσκηση 55  Άσκηση 56  Άσκηση 57  Άσκηση 58  Άσκηση 59  Άσκηση 60  Άσκηση 61    

  Άσκηση 62  Άσκηση 63  Άσκηση 64  Άσκηση 65  Άσκηση 66  Άσκηση 67  Άσκηση 68  Άσκηση 69  Άσκηση 70  Άσκηση 71  

Άσκηση 72  Άσκηση 73  Άσκηση 74  Άσκηση 75  Άσκηση 76  Άσκηση 77  Άσκηση 78  Άσκηση 79  Άσκηση 80  Άσκηση 81

Άσκηση 82  Άσκηση 83  Άσκηση 84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελωδικό Dictee                               Level 1       Level 2

Διαδοχή Συγχορδιών                         Μέρος Πρώτο    Μέρος Δεύτερο    Μέρος Τρίτο    Μέρος Τέταρτο

                                                       Level 2     

Συγχορδίες εξάσκηση

Αναγνώριση συγχορδιών (new)

Διαστήματα Απλά    Άσκηση 1


Διαστήματα με όλες τις νότες.    Άσκηση 1 (ανιόντα) ||  Άσκηση 2 (κατιόντα) || Άσκηση 3 (mixed)