Κατατακτήριες εξετάσεις για το Β έτος Ειδικού Αρμονίας

Ο σπουδαστής που θέλει να γραφτεί στο Β έτος Ειδικού Αρμονίας, πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις και να εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω:

1. Γραπτά:
δεδομένο ανάριθμο Βάσιμο και
δεδομένη Μελωδία πάνω στην ύλη του Α Έτους ειδικού αρμονίας (Κύριες και δευτερεύουσες συγχορδίες με τις αναστροφές τους,
πτώσεις και δεσπόζουσα συγχορδία μεθ' εβδόμης και αναστροφές της, αρμονική αλυσίδα)
2. Ακουστικά:
αναγνώριση συγχορδιών στο πιάνο (Μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες και ελαττωμένες) και
αναγνώριση διαστημάτων στο πιάνο

3.Προφορικά σε όλη την ύλη της θεωρίας και την ύλη της Α Αρμονίας.

Οι εξετάσεις στο Ωδείο μας γίνονται το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου(20-30 Οκτωβρίου).