Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α έτος Ειδικού Αρμονίας:

Ο σπουδαστής που θέλει να γραφτεί στο Α έτος Ειδικού Αρμονίας, πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις  και να εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω:

1. Προφορικά και Γραπτά

     Στην ύλη της θεωρίας της μουσικής(Α-Β-Γ Θεωρία), η οποία περιλαμβάνει:

     Mείζονες και ελάσσονες κλίμακες (μελωδικές και αρμονικές)

     Διαστήματα, αναγνώριση απλών και σύνθετων διαστημάτων,   αναστροφή διαστημάτων και                εύρεση αυτών σε κλίμακες

     Συγχορδίες, αναγνώριση, αναστροφή και εύρεση συγχορδιών σε κλίμακες

2. Ακουστικά:
  • αναγνώριση συγχορδιών στο πιάνο (μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες και ελαττωμένες) και
  • αναγνώριση διαστημάτων στο πιάνο.

 

   Οι εξετάσεις στο Ωδείο μας γίνονται το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου(20-30 Οκτωβρίου).