Από την ηλικία των 7 ετών και άνω μπορεί να ξεκινήσει την φοίτησή του ο σπουδαστής στον μπαγλαμά η στον τζουρά. Ανάλογα με την σωματική του διάπλαση ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει και τα μαθήματα στο τετράχορδο η στο τρίχορδο μπουζούκι.Το δοκιμαστικό μάθημα που προσφέρει το ωδείο μας είναι ο καλύτερος τρόπος για να έρθει ο μαθητής από κοντά σε επαφή με το όργανο που θα αποφασίσει να μάθει(Μπουζούκι-μπαγλαμάς-τζουράς).Το μάθημα είναι ιδιαίτερο και διαρκεί μια ώρα.Η παρακολούθηση των υποχρεωτικών Θεωρητικών μαθημάτων είναι προαιρετική. 

H εκμάθηση του συγκεκριμένου οργάνου μπορεί να γίνει και διαδικτυακά.

Παρακολουθείστε τα πρώτα 15 μαθήματα δωρεάν.