Κιθάρα

Η κιθάρα θεωρείται από τα παλαιότερα μουσικά όργανα και είναι από τα πιο δημοφιλή σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα πολυφωνικό όργανο (μπορεί να παράγει δηλαδή ταυτόχρονα πολλούς ήχους - για την ακρίβεια, όσους ήχους είναι και οι χορδές της). 

      Τα είδη μουσικής που μπορεί να υποστηρίξει η κιθάρα είναι πολλά, όπως για παράδειγμα κλασική, ποπ, ροκ, μπλουζ, φλαμέγκο, κάντρυ κ.ά. Ένα ίσως από τα μειονεκτήματα της κιθάρας, είναι ότι λόγω της χαμηλής της έντασης δεν χρησιμοποιήθηκε από κανέναν συνθέτη ως όργανο της συμφωνικής ορχήστρας.    Η κλασική κιθάρα έχει 6 χορδές κουρδισμένες σε μι, λα, ρε, σολ, σι και μι εκ των οποίων οι τρεις ψηλότερες είναι από νάιλον ενώ οι τρεις χαμηλότερες έχουν περιέλιξη από μέταλλο. 

Μαθήματα κιθάρας τόσο στην κλασική κιθάρα όσο και στην ελαφρά κιθάρα, μπορεί να ξεκινήσει ο σπουδαστής από την ηλικία των 4 ετών. Επειδή οι χορδές στην κλασική κιθάρα και στην ελαφρά κιθάρα είναι πλαστικές, δεν θα κουράσουν τα τρυφερά δάχτυλα του παιδιού και αν η σωματική διάπλαση δεν είναι επαρκής, μπορεί ο σπουδαστής να ξεκινήσει τα μαθήματα κιθάρας με κιθάρα μικρότερου μεγέθους. 

 

ΤΑΞΕΙΣ

       Είναι τέσσερις

     1.   Προκαταρκτική (2 χρόνια)
     2.   Κατωτέρα (3 χρόνια)
     3.   Μέση (3 χρόνια)
     4.   Ανωτέρα (3 χρόνια και άνω)

Τα χρόνια φοίτησης στις παρενθέσεις αφορούν στον ελάχιστο χρόνο παραμονής σε κάθε τάξη. Ως μέγιστος καθορίζεται ο διπλάσιος. Μπορεί όμως να δοθεί επιπλέον παράταση ίση με το μισό του ελάχιστου χρόνου σπουδών.

Μαθητής που δεν έχει εγγραφεί στο Ωδείο από την αρχή των σπουδών του, δίνει κατατακτήριες εξετάσεις. Μπορεί, ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητές του, να καταταγεί μέχρι και το Β΄ έτος της Ανωτέρας. Με αυτόν τον τρόπο (διαγραφή από τα επίσημα μαθητολόγια που στέλνει το Ωδείο στο ΥΠΠΟ και κατατακτήριες εξετάσεις μετά από ένα ή περισσότερα χρόνια) μπορεί κάποιος να συντομεύσει τα ελάχιστα χρόνια σπουδών.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες εξετάσεις διεξάγονται τον Ιούνιο. Οι συμπληρωματικές και οι κατατακτήριες τον Οκτώβριο. Οι προαγωγικές και οι απολυτήριες τον Ιανουάριο ή τον Ιούνιο. Οι προκριματικές, όποτε τις ζητήσει ο διευθυντής του Ωδείου.

Οι ετήσιες, συμπληρωματικές, προκριματικές και προαγωγικές εξετάσεις είναι εσωτερικές του Ωδείου και διενεργούνται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, συνήθως με την παρουσία κάποιου ή κάποιων καθηγητών κιθάρας.

Οι κατατακτήριες και οι απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται από πενταμελείς επιτροπές που αποτελούνται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή και έναν καθηγητή κιθάρας του Ωδείου, καθώς και από τρεις καθηγητές κιθάρας εκτός Ωδείου. Παρίσταται και εκπρόσωπος του ΥΠΠΟΑ, το οποίο και διορίζει αυτές τις επιτροπές.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

     1.   Θεωρία (3 τάξεις)
     2.   Αρμονία (3 τάξεις)
     3.   Σολφέζ (5 τάξεις)
     4.   Ιστορία της Μουσικής (2 τάξεις)
     5.   Μορφολογία (1 τάξη)
     6.   Μουσική Δωματίου (2 χρόνια)
     7.   Διδασκαλία (από μαθητή της Β΄ Ανωτέρας σε μαθητή Προκαταρκτικής)

 Για να προσέλθει μαθητής σε απολυτήριες εξετάσεις πρέπει να έχει τελειώσει τα υποχρεωτικά του μαθήματα τουλάχιστον 5 μήνες πριν από αυτές. Σε εξαιρετικές, βέβαια, περιπτώσεις (;) μπορεί η διεύθυνση να συμπτύξει το παραπάνω διάστημα σε 15 ημέρες (!).

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Ι.  Προκαταρκτική
  
   1.   Μέθοδος: Ε. Pujol Νο II.
     2.   Σπουδές: J. Sagreras, M. Carcassi, F. Carulli, F. Sor, N. Coste, M. Giuliani, D. Aguado και Ελλήνων συνθετών.
     3.   Έργα: Προκλασικά, F. Tarrega, F. Sor και Ελλήνων συνθετών.
     4.   Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες μελωδικές σε 1 & 2 οκτάβες. Κύριες συγχορδίες.
     5.   Prima Vista: Εκτέλεση στην κιθάρα των τρεχόντων μαθημάτων του σολφέζ στο κλειδί Σολ.

ΙΙ. Κατωτέρα
     1.
   Μέθοδος: Ε. Pujol Νο III.
     2.   Σπουδές: J. Sagreras, M. Carcassi, F. Sor, N. Coste, M. Giuliani, D. Aguado, L. Brouwer (1-10) και Ελλήνων συνθετών.
     3.   Έργα: Προκλασικά, κλασικά, ρομαντικά, H. Villa-Lobos, F. Tarrega και Ελλήνων συνθετών.
     4.   Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες μελωδικές & αρμονικές σε 2 & 3 οκτάβες. Κύριες συγχορδίες.
     5.   Prima Vista: Εκτέλεση στην κιθάρα των τρεχόντων μαθημάτων του σολφέζ στα κλειδιά Σολ & Φα.

ΙΙΙ. Μέση
       1.
   Μέθοδος: Ε. Pujol Νο IV
       2.   Σπουδές: J. Sagreras (VI), F. Sor (Segovia), S. Dodgson (1-10), N. Coste, D. Aguado, F. Tarrega, A. Barrios, L. Brouwer και Ελλήνων συνθετών.
       3.   Έργα: Προκλασικά, κλασικά, ρομαντικά, σύγχρονα και Ελλήνων συνθετών.
       4.   Κλίμακες: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες μελωδικές & αρμονικές σε 2 & 3 οκτάβες. 3ες, 6ες, 8ες, 10ες και αρπίσματα όλων των κλιμάκων.
       5.   Prima Vista: Εκτέλεση στην κιθάρα των ανωτέρων μαθημάτων του σολφέζ σε όλα τα κλειδιά.

IV. Ανωτέρα
      1.
   Σπουδές: H. Villa-Lobos, A. Barrios.
      2.   Σονάτες, έργα και κοντσέρτα από όλο σχεδόν το κιθαριστικό ρεπερτόριο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ι. Προαγωγικές Κατωτέρας
    
Μία σπουδή, δύο έργα και κλίμακες από την ύλη της Προκαταρκτικής.

ΙΙ. Προαγωγικές Μέσης
     1.
   Μία σπουδή του F. Sor (A. Segovia) ή μία σπουδή του E. Pujol (βιβλίο III) από τις 2, 4, 5, 6, 11, 14, 19, 21, 23, 25, 26.
     2.   Ένα έργο Αναγέννησης ή Μπαρόκ.
     3.   Ένα έργο F. Tarrega ή H. Villa-Lobos ή M.M. Ponce.
     4.   Ένα έργο τεχνικής τρέμολο.
     5.   Κλίμακες και κύριες συγχορδίες από την ύλη της Κατωτέρας.

ΙΙΙ. Προαγωγικές Ανωτέρας
       1.
   Μία σπουδή του F. Sor (A. Segovia) από τις 11, 12, 16, 18, 19, 20.
       2.   Τρία μέρη από μία σουίτα του J. S. Bach.
       3.   Ένα έργο σύγχρονου συνθέτη.
       4.   Ένα έργο της επιλογής του εξεταζόμενου, Έλληνα συνθέτη.
       5.   Ένα έργο που επιλέγεται από την επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση.
       6.   Κλίμακες και αρπίσματα.
       Η ικανότητα χορδίσματος χωρίς την παρέμβαση τρίτων είναι υποχρεωτική για τον εξεταζόμενο.    

IV. Πτυχιακές εξετάσεις
      1.
   Ένα έργο προκλασικής περιόδου.
      2.   Ένα από τα ακόλουθα έργα του J.S. Bach: Suite BWV 996 ή Fuge BWV 1000 ή Prelude & Fugue BWV 998 ή μία σουίτα του S. L. Weiss.
      3.   Ένα ή περισσότερα έργα κλασικής ή ρομαντικής περιόδου, διάρκειας τουλάχιστον 10΄ ή ένα κοντσέρτο από τους A. Vivaldi ή L. Boccherini.
      4.   Ένα ή περισσότερα έργα σύγχρονου συνθέτη, διάρκειας τουλάχιστον 10΄.
      5.    Δύο σπουδές του H. Villa-Lobos (1&3, 2&5, 4&7, 6&10, 9&11, 8&12).
      6.    Ένα έργο της επιλογής του εξεταζόμενου, κατά προτίμηση Έλληνα συνθέτη.
      Στις Πτυχιακές εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτική η εκτέλεση των έργων από μνήμης.

V. Διπλωματικές εξετάσεις
     1.   Ένα έργο προκλασικής περιόδου.
     2.   Ένα από τα ακόλουθα έργα του J.S. Bach: Chaconne ή Suite BWV 995 ή Suite BWV 997 ή Suite BWV 1006a ή Prelude-Fugue-Allegro BWV 998.
     3.   Ένα έργο κλασικής ή ρομαντικής περιόδου της επιλογής του εξεταζόμενου.
     4.   Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις: Sonatina (F.M. Torroba), Sonata (J. Turina), Invocation & Dance (J. Rodrigo), El Decameron Negro (L. Brouwer), Sonata III (M.M. Ponce), Sonata – Omagio Boccherini (M.C. Tedesco), Suite Venezolana (A. Lauro).
     5.   Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις: Sonata (A. Ginastera), Partita No 1 (S. Dodgson), Nocturnal (B. Britten), Drei Tentos (H. W. Henze), Blue Guitar (M. Tippet), 5 Bagatelles (W. Walton), Tres Apuntes (L. Brouwer), 4 Pieces Breves (F. Martin).
      6.   Ένα κοντσέρτο για κιθάρα εκτός από αυτά του Πτυχίου.
      7.   Ένα έργο που επιλέγεται από την επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση.
     Στις Διπλωματικές εξετάσεις η εκτέλεση των έργων από μνήμης είναι υποχρεωτική.

Μπορεί κάποιος, συμπληρώνοντας τρία χρόνια στην Ανωτέρα, να προσέλθει απευθείας σε Διπλωματικές εξετάσεις. Αν όμως προτιμήσει να δώσει πρώτα για Πτυχίο, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια από τις Πτυχιακές για να έχει το δικαίωμα να δώσει για Δίπλωμα. Δεν υπάρχει περιορισμός στο βαθμό του πτυχίου ως προϋπόθεση για την απόκτηση Διπλώματος.

Οι Προκριματικές και η Δεξιοτεχνία δεν είναι απαραίτητες, εκτός κι αν έτσι κρίνει ο διευθυντής του Ωδείου.