Ο υποψήφιος σπουδαστής που θέλει να γραφτεί στα μαθήματα φούγκας θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και να φοιτήσει στο τμήμα για δύο έτη.

Tα υποχρεωτικά μαθήματα είναι μια σειρά από μαθήματα τα οποία γίνονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια των σπουδών του ειδικού μαθήματος της φούγκας και είναι υποχρεωτικά μόνο για τους σπουδαστές που επιθυμούν να διεκδικήσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο φούγκας). Αυτά είναι:
   Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
   Ενορχήστρωση

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 2 ώρες την εβδομάδα.

Απαραίτητη προυπόθεση ο μαθητής να γνωρίζει το μουσικό πρόγραμμα sibelius.H εκμάθηση του γίνεται δωρεάν στο ωδείο μας.

Το μάθημα διδάσκεται και διαδικτυακά.