Ειδικό Αρμονίας.


Ο υποψήφιος σπουδαστής που θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα ειδικού αρμονίας, θα πρέπει να είναι από 12 ετών και άνω, να έχει τελειώσει τις τρεις τάξεις της θεωρίας και όλα τα συνοδευτικά μαθήματα(σολφέζ και dictee). Επίσης θα πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για το Ά έτος σπουδών (και να φοιτήσει για τρία έτη) ή εάν έχει τις γνώσεις για το Β΄ έτος σπουδών (και να φοιτήσει για δύο έτη).H φοίτηση των μαθημάτων στο ειδικό αρμονίας είναι συνολικά 3 έτη.

 

Γενικά μαθήματα

 

1.      Σολφέζ 

2.      Πιάνο (μέχρι τη Μέση Σχολή).

3.      Γνώσεις απλής αντίστιξης.

4.      Ιστορία της μουσικής.

5.      Χορωδία.

6.      Διδασκαλία για δύο έτη στο πρακτικό διδασκαλείο της σχολής αυτής.

Οι μαθητές της σχολής μας για την λύση των θεμάτων αρμονίας χρησιμοποιούν το μουσικό πρόγραμμα καταγραφής παρτιτούρας sibelius.H εκμάθησή του γίνεται δωρεάν.

Το μάθημα διδάσκεται και διαδικτυακά.

Κατατακτήριες Α Ειδικό Αρμονίας.

Κατατακτήριες Β Ειδικό Αρμονίας