Ο υποψήφιος σπουδαστής αντίστιξης θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ειδικού αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και να φοιτήσει στο τμήμα αντίστιξης για δύο έτη.Ο τίτλος σπουδών (πτυχίο) στην αντίστιξη είναι κρατικός (αναγνωρισμένος από το κράτος) και εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα αντίστιξης, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και έχει  περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις.Το μάθημα διαρκεί 2 ώρες την εβδομάδα είναι ιδιαίτερο και απαραίτητη προυπόθεση ο μαθητής να γνωρίζει το μουσικό πρόγραμμα sibelius το οποίο μπορεί να το μάθει δωρεάν στο ωδείο μας.

Το μάθημα διδάσκεται και διαδικτυακά.